Test: Histori Polski 1696-1763

August II Mocny, August III Sas

Historia. Test składa się z 45 pytań.