Test z języka angielskiego

Artificial Intelligence_aka_szogun

Pytanie 1
1. Aglomeracyjne metody klasteryzacji polegają na:
Pytanie 2
2. Pojęcie tensora występujące często w dziedzinie uczenia głębokiego oznacza:
Pytanie 3
3. Algorytmy genetyczne (ewolucyjne) służą generalnie do realizacji zadań:
Pytanie 4
4. Wskaż metodę NIEPRZYDATNĄ w rozwiązywaniu zadań predykcyjnych:
Pytanie 5
5. Technika k-krotnej walidacji krzyżowej służy do:
Dalej