NfR sem 2

Pytanie 1
1. Badaniami dodatkowymi niezbędnymi w diagnostyce chorób przysadki mózgowej są:
Pytanie 2
2. Pochodne sulfonylomocznika wywierają wpływ na:
Pytanie 3
3. Hemosyderozą nazywamy nadmierne odkładanie żelaza w komórkach stan ten nie wywołuje zmian w strukturze i czynności narządów.
Pytanie 4
4. Otyłość występuje po lekach: 1 – beta blokery, 2 – androgeny, 3 – prednizon, 4 – spironolacton, 5 – lewotyroksyna
Pytanie 5
5. Czynniki, które nie wpływają istotnie na skórną syntezę witaminy D, to:
Dalej