AIS Kolos 2

Pytanie 1
Web Service
Pytanie 2
Orkiestracja to:
Pytanie 3
Związek pomiędzy TOGAF ADM a Archimate można opisać następująco
Pytanie 4
Usługa bezstanowa to:
Pytanie 5
Elementy behawioralne Archimate:
Dalej