Czasowniki nieregularne WF V-15

Kłuć
Uderzać
Klnąć
Zamiatać
spuchnąć
Dalej
Pozostały 3 strony