Otochujologia2k14

1. boczna sciana jamy nosowej-wszystkie(Ścianę boczną tworzy przyśrodkowa ściana błędnika sitowego, trzon szczęki, powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczeki, kość łzowa, blaszka pionowa kości podniebiennej, małżowina nosowa dolna oraz blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej.) 2. shialhorrea-duzo sliny 3.tamponada tylna 36-72h
brak wariantów odpowiedzi w pytaniach bardzo boli
4. szept jest dźwiękiem o natężeniu około Becker.46
10dB (szum liści)
30 dB (szept)
50dB (cicha muzyka radiowa)
70dB (ruch uliczny)
90dB (maszyna dziewiarska)
połącz w pary
6.zdjecie sternversa czeggo nie pokazuje? pokazuje dobra ocena przewodu słuchowego wewnętrznego (osłoniaki, perlaki i inne guzy), ocena kanałow połkolistych, ocena szczytu piramidy, ocena złamań piramidy 7.otoemisja akustyczna po co -jest obiektywną metodą diagnostyczną stosowaną w auddiologii, pozwala na wykrycie niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego. 8. objetosc zatoki czołowej- 5-7 ml
znowu brak wariantów
9.Unerwienie czuciowe ucha zewnętrznego pochodzi z: 1.Nerwu trojdzielnego 2.Splotu szyjnego 3.Nerwu twarzowego 4.Nerwu błędnego
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,3,4
brak dobrej
Dalej
Pozostały 3 strony