AIS Kolos 1

Pytanie 1
2. Właściwa architektura (struktura) oprogramowania to:
Pytanie 2
2. Według standardu ISO/IEC/IEEE 42010 widok:
Pytanie 3
3. Do widoków 4+1 Views należą:
Pytanie 4
4. Stany decyzji architektonicznych według modelu MAD 2.0:
Pytanie 5
5. ATAM to:
Dalej