Test kwalifikacji zawodowej

Z19: Technik farmacji, egzamin Czerwiec 2018

Pytanie 26
Dodanie cholesterolu do podłoża maściowego wpływa na
Pytanie 27
Synonim Natrii tetraboras to
Pytanie 28
Oblicz stężenie % (m/m) roztworu glukonianu chlorheksydyny otrzymanego przez zmieszanie 100,0 g 20% glukonianu chlorheksydyny z 400,0 g wody.
Pytanie 29
W celu sporządzenia lege artis leku według zamieszczonej recepty należy użyć
Pytanie 30
Która niezgodność może wystąpić podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty?
Dalej