Językoznawstwo, test online. Inne.

- Test dla studentów . Test składa się z 21 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Językoznawstwo"

1) Fonetyka
2) Fonologia
3) Fonem
4) Głoska
5) Typy akcentu
6) Gramatyka
7) Morfologia
8) Fleksja
9) Składnia
10) Morfemy
11) Morf
12) Języki fleksyjne
13) Typy morfemów
14) Leksykologia
15) Semantyka
16) Etymologia
17) Leksem
18) Prajęzyk
19) Rodzina językowa
20) Klasyfikacja genetyczna
21) Słowiańska rodzina językowa