Test z historii

Historia Polski 1632-1648

Historia Polski - Władysław IV Waza
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1124 razy