Test, test z biologii

Biologia Test gimnazjalny z biologii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Test"

1) Rozwój osobniczy dzieli się na:
2) Dojrzałość dzieli się na:
3) Choroby przenoszone drogą płciową...
4) Choroby cywilizacyjne...
5) Cechy gatunkowe dzielą się na:
6) Cechy gatunkowe człowieka:
7) Cząsteczka DNA składa się z...
8) Homozygota-osobnik , który ma dwa różne allele w parze warunkującej daną cechę...
9) Allel warunkujący daną cechę to:
10) Cechy kodu genetycznego...