Bank Światowy - geneza, cele, organy, instytucje, test z WOSu

Test wiedzy online z WOSu. Test składa się z 23 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bank Światowy - geneza, cele, organy, instytucje"

1) BŚ jest międzynarodową organizacjach w ramach ONZ
2) Gdzie i kiedy ustanowiono BŚ?
3) Rozpoczęcie działalności BŚ
4) Cele BŚ (kilka odpowiedzi):
5) Organ składający się z gubernatorów i ich zastępców
6) Organ składający się z 25 osób, które zajmuje się bieżącymi sprawami
7) BŚ działa jako spółka akcyjna
8) Najwięksi udziałowcy BŚ:
9) Ile głosów potrzeba do przejścia ustawy?
10) Każdy kraj dysponuje 250 głosami + jednym głosem za każdy udział w kapitale zakładowym
11) Prezesem Sekretariatu może zostać tylko obywatel USA
12) Organ zajmujący się badaniem krajów pod względem finansowym w celu udzielenia im ewentualnej pożyczki
13) BŚ nie jest bankiem w wolnym tego słowa znaczeniu
14) BŚ udziela długoterminowe pożyczki w celu walki z ubóstwem i rozbudowy infrastruktury, w zamian wymaga działań politycznych np. walki z korupcją, rozwojowi demokracji, czy rozwój sektora prywatnego
15) BŚ składa się z 2 wyspecjalizowanym instytucji rozwoju i 3 innych instytucjach powiązanych ze sobą, ale niezależnych finansowo
16) Rozwiń skór IBRD (po polsku)
17) Rozwiń skrót IDA (po polsku)
18) Rozwiń skrót IFC (po polsku)
19) Rozwiń skrót MIGA (po polsku)
20) Rozwiń skrót ICSID (po polsku)
21) Obecnie BŚ koncentruje się na pomocy najbiedniejszym krajom, pomocy w zwalczaniu korupcji, pomocy rozwijającym się państwom, zwróceniu większej uwagi na rozwój rolnictwa, reformowaniu systemów bankowych
22) Flagowa publikacja BŚ to:
23) Ile członków zrzesza BŚ?