ADSK, test z informatyki

Test wiedzy online z informatyki. Test składa się z 59 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "ADSK"

1) 1. Dysk twardy tylko z jedną partycją rozszerzoną może zostać podzielony maksymalnie na:
2) 2. Systemy unixowe uruchamiamy w trybie jedno-użytkownikowym (single) na przykład wtedy gdy chcemy:
3) 3. “Active Directory” to jest firmowa nazwa realizacji poprzez firmę Microsoft protokołu:
4) 4. Formatowanie wysokopoziomowe dysku magnetycznego polega na:
5) 5. Protokół RIP wybiera dla pakietów:
6) 6. Adres IPv6 ma długość:
7) 7. W Linuxie maska 575 (ósemkowo) określa następujące uprawnienia zasobu dyskowego:
8) W Linuxie polecenie postaci “program”, gdzie “program” to nazwa pliku w katalogu “folder” zostanie zaakceptowane, jeśli użytkownik ma zdefiniowane następujące prawa
9) 9. W architekturze trójwarstwowej termin “cienki klient” odnosi się do:
10) 10. Polecenie chmod 337 test.txt przypisze plikowi test.txt następujące prawa:
11) 11. Jakiego typu interfejs określa skrót GUI:
12) 12. Polecenie cat 1.txt | cut -c1-3 w Linuksie wyświetli
13) 13. Który z poniższych znaków nie jest metaznakiem w wyrażeniach regularnych?
14) 14. Polecenie [ -r game ] zwróci wartość “true” jeśli “game” to:
15) 15. Polecenie cat 1.txt 2&rt; 2.txt Linuksa
16) 16. Który element nie pasuje do pozostałych?
17) 18. Polecenie echo “$((3*4))” Linuksa w….
18) 20. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
19) 21. Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą “najpierw wypróbuj, a potem kup”, to:
20) 22. Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to:
21) 23. Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego to:
22) 24. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie:
23) 25. Liczba 55AA szesnastkowo to binarnie:
24) 26. Co oznacza skrót LDAP?
25) 27. SOA na gruncie usług nazewniczych to skrót od:
26) 28. Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?
27) 29. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n
28) 30. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e by podłączyć komputer do sieci?
29) 31. W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel.
30) 32. Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to:
31) 33. Wskaż błędne zdanie wśród zdań odnoszących się do reguł korzystania z argumentów wywołania skryptów systemowych w Linuksie:
32) 34. Który opis funkcji katalogów linuksa jest nieprawdziwy?
33) 35. Polecenie: cd $HOME w Linuksie:
34) 38. Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
35) 39. Wskaż prawidłowy adres pętli zwrotnej (localhost) protokołu IPv6:
36) 40. Który z poniższych terminów NIE jest prawidłowym słowem kluczowym określającym typ protokołu routingu?
37) 41. Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania?
38) 42. Która warstwa modelu ISO OSI odpowiada za wybór trasy pakietu w sieci?
39) 43. Który z podanych protokołów odpowiada za odwzorowanie adresu sieciowego na adres fizyczny?
40) 44. Termin MIB jest skrótem od
41) 45. Skrypt systemowy, to:
42) 46. Z którym z poniższych terminów możesz utożsamić z określeniem “serwer plików”
43) 47. Termin ACL jest związany z zarządzaniem:
44) 48. Który termin nie odnosi się do określenia architektury systemów rozproszonych
45) 52. Protokol DHCP wykorzystuje do przesytania danych do serwera port
46) 53. W standardzie X.500 termin DIT jest skrotern od:
47) 54. Która z poniższych nie jest zaletą ustug katalogowych
48) 55. W systemach z rodziny MS Windows parametry konfiguracji interfejsu sieciowego mozna z konsoli CMD ustawic poleceniem :
49) 56. Które polecenie w systernach Windows nalezy zastować do rnonitorowania listy aktywnych polączen karty sieciowej w komputerze?
50) 57. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server ustugi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera:
51) 67. Termin LDIF jest skrótem od ?
52) W bazie usługi DNS nazwa hosta może mieć maksymalnie ilie znaków?
53) Poprawne okreslenie klienta DNS w to:
54) Adresem rozgloszeniowym sieci, w ktorej pracuje host o adresie IP 195.120.252.32 i masce posieci 255.255.255.192 jest
55) 36. Który z podanych niżej adresów jest w tej samej podsieci co adres 10.72.127.15/11:
56) 37. Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej z podsieci o masce 255.255.255.248 podanego numeru IP:
57) 49. Zakładając, że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy IP wskaż, który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
58) 51. Na ile maksymalnie podsieci można podzielić w zgodzie z CIDR podsieć o adresie IP 149.156.210.0/23
59) 17. Adres IP postaci IP 146.1.0.0/15 zgodnie z regułami CIDR jest nazywany