Prowadzenie działalności gospodarczej test

Prowadzenie działalności gospodarczej, test z zarządzania

Quiz z pytaniami do zaliczenia przedmiotu "Prowadzenie działalności gospodarczej" rok akademicki 2018/2019 PG

10 pytań Zarządzanie bodziec42

Materiały powiązane z testem: