Architektura sieci 2, test kwalifikacji zawodowej.

szybka powtorka Test dla studentów z kompetencji zawodowych. Test składa się z 17 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Architektura sieci 2"

1) Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania :
2) Jaki element ramki Ethernet jest wykorzystywany do detekcji konfliktów na łączu uplink przy wielodostępie czasowym w sieci lokalnej lub pasywnej sieci optycznej:
3) Ile razy jest tłumiony sygnał radiowy o częstotliwości 1GHz w przypadku anten izotropowych odległych o 1 km:
4) Skutkiem propagacji sygnału radiowego wieloma drogami (wielodrożności) nie są:
5) W radiowej sieci komórkowej w procedurze uwierzytelnienia stacji ruchomej token jest podpisywany przez:
6) W radiowej sieci komórkowej w procedurze uwierzytelnienia serwer obsługujący generuje:
7) W radiowej sieci komórkowej kanały sygnalizacyjne nie służą do:
8) W radiowej sieci komórkowej obsługa wywołania przychodzącego do stacji ruchomej nie wymaga wykorzystania:
9) Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 3GHz?
10) Która cecha nie jest cechą charakterystyczną węzłów Internetu Rzeczy IoT:
11) Ile razy mniej zasobów (szybkość procesora, wielkość pamięci, szybkość interfejsów), a przez to ile razy większą efektywność energetyczną mają bezprzewodowe czujniki IoT w porównaniu z kontrolerami IoT typu Raspberry Pi:
12) Jaka notacja jest stosowana do zapisu odpowiedzi serwera usługi informacyjnej REST:
13) W trakcie realizacji usługi telekomunikacyjnej aplikacja kliencka (klient) użytkownika A domeny A oddziałuje z:
14) O ile liczba kolumn tablicy tuneli (opartych na etykietach) w routerze różni się od liczby kolumn tablicy kierowania pakietów:
15) Wzmacniacz optyczny EDFA wzmacnia sygnał optyczny
16) Jakiej informacji nie wyznacza (jaki parametrów nie dobiera) serwer ścieżek uczestniczący w zestawianiu komutowanego połączenia optycznego między parą portów węzłów optycznych:
17) Jakie urządzenie dostępu światłowodowego może znajdować się w budynku użytkownika: