Obieg Polecenia, Zabezpieczenia i Blokady, test kwalifikacji zawodowej.

Obieg Polecenia Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Obieg Polecenia, Zabezpieczenia i Blokady".

Materiały
Zawodowe, Studia
50
#materialy
Zawodowe, Ogólny
7
Patologia Robbins
Zawodowe, Studia
15
#lekarskirzeszow
Jest to test sprawdzający stan przyswojonej na kursie wiedzy, skierowany do strażaków posiadających certyfikat z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Zawodowe, Ogólny
20
#pierwszapomoc #kwalifikowanapierwszapomoc

Pytania zawarte w teście