Test z lektury szkolnej

Magiczne drzewo: Czerwone krzesło

Pytanie 1
Czym było magiczne drzewo?
Pytanie 2
Jak miały na imię dzieci, które znalazły czerwone krzesło?
Pytanie 3
Co potrafiło czerwone krzesło?
Pytanie 4
Co się stało z rodzicami dzieci?
Pytanie 5
Kto jako pierwszy usiadł na krześle i wypowiedział życzenie?
Dalej