29, test z historii

Test maturalny z historii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "29"

1) rozwiń skórt PPS
2) połącz
3) W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
4) Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
5)
6)
7) Akt 5 listopada
8) kryzys przysiegowy
9) Rada Regencyjna
10) Trzynasty punkt