ANATOMIA, EGZAMIN 2018, I termin, tura I, test z biologii

Test dla studentów z biologii. Test składa się z 50 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "ANATOMIA, EGZAMIN 2018, I termin, tura I"

1) Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
2) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących articulatio genus:
3) Do mięśni stożka rotatorów należą:
4) Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
5) Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
6) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego:
7) Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi:
8) Hip joint (articulatio coxae) zginają:
9) Podłużne sklepienie stopy wzmacnia(ją):
10) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
11) U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
12) V. hemiazygos:
13) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura:
14) W wydechu mogą brać udział:
15) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
16) Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego:
17) Miejsce osłuchiwania zastawek:
18) Maxillary a. oddaje:
19) Pleural cupule:
20) Ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens) oddaje:
21) Tonsillary fossa (fossa tonsillaris):
22) Na izbę zgłosił się pacjent, u którego wystąpiły zaburzenia połykania i mowy, osłabienie czucia na części tylnej języka, opadnięcie podniebienia miękkiego. Należy podejrzewać porażenie NC:
23) Na typowym przekroju poprzecznym szyi (w okolicy trójkąta t. szyjnej) w pęczku naczyniowo-nerwowym:
24) NC X:
25) Oceń poprawność zdań:
26) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących krtani:
27) Oceń prawdziwość twierdzeń:
28) Oceń poprawność zestawień trójkąt - jego zawartość:
29) Oceń poprawność przebiegu włókien przywspółczulnych biegnących w NC VII:
30) W wyniku uszkodzenia płata czołowego półkuli dominującej pojawia się:
31) Pierwszy neuron czucia bólu i temperatury z głowy znajduje się w:
32) Oceń czy uszkodzenie poniższych struktur może skutkować zaburzeniami zwieraczowymi (objawy zaburzeń oddawania moczu lub kału):
33) Pacjent 75-letni został przyjęty do szpitala. W wykonanym badaniu TK głowy wykazano obecność obszaru odpowiadającemu niedokrwieniu w zakresie unaczynienia right anterior cerebral a. (a. cerebri anterior dextra). Oceń, które objawy mogły być stwierdzone: niedoczulica prawej kończyny dolnej nietrzymanie moczu
34) Oceń poprawność:
35) Posterior trigeminothalamic tract (tractus trigeminothalamicus posterior)
36) Włókna łączące amygdaloid body (corpus amygdaloideum) z hypothalamus biegną w:
37) Oceń, czy w kolejnych podpunktach prawidłowo zestawiono jądro podwzgórza z objawem uszkodzenia:
38) Które z powyższych objawów sugerują, że mogło nastąpić uszkodzenie jądra niskowzgórzowego:
39) Uszkodzenie móżdżku przedsionkowego i robaka objawia się:
40) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących kory mózgu (cerebral cortex, cortex cerebri):
41) Superior mesenteric v. (v. mesenterica superior) posiada dopływy:
42) W lig. hepatoduodenale przebiega:
43) A. lienalis (splenic a.) oddaje gałęzie:
44) Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
45) Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
46) Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
47) Hernia inguinalis medialis:
48) W skład greater omentum (omentum majus) wchodzi:
49) Ductus deferens:
50) Do greater trochanter (trochanter major) przyczepia się