A65: Technik rachunkowości, egzamin Styczeń 2018, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A65 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście