Test kwalifikacji zawodowej

A36: Technik rachunkowości

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie rachunkowości". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A36
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 5685 razy