A36: Technik rachunkowości, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie rachunkowości". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A36 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście