AJ BILIW AJ KEN PASS MAJ EXAM, test online. Inne.

Test wiedzy online . Test składa się z 28 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "AJ BILIW AJ KEN PASS MAJ EXAM"

1) Temperatura ciała jest bardzo ważna, dlatego musimy wiedzieć, że wynosi ona:
2) Układ termoregulacyjny drobiu rozwija się:
3) Optymalny poziom wilgotności wynosi
4) Wentylacja to nie:
5) Jakie jest dopuszczalne stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach dla drobiu?
6) Jaka powinna być wilgotność ściółki?
7) Co powoduje zbyt sucha ściółka?
8) Jaka ściółka ma największą chłonność?
9) jaka jest obsada kur nieśnych na m^2 przy chowie ściołowym?
10) Obsada kur mięsnych wynosi:
11) obsada brojlerów powinna wynosić:
12) obsada indyków i gęsi wynosi:
13) Pojemność układu pokarmowego u kur wynosi
14) Jakie są funkcje układu pokarmowego?
15) Różnice w żywieniu ptaków i ssaków są związane z:
16) do syntezy własnego białka ptaki potrzebują:
17) Energetyczność mieszanek drobiowych wynosi
18) Pasze węglowodanowe:
19) Zawartość w mieszankach tłuszczów wynosi:
20) Powyżej ilu procent tłuszczu w dawce powoduje rozwolnienie?
21) Ile % masy ciała ptaka stanowią składniki mineralne?
22) Jaki jest stosunek Ca do P przyswajalnego?
23) Jak witamina C działa na drób?
24) Jaka powinna być temperatura wody?
25) Ile procent mieszanki stanowią zboża?
26) Słodowanie to:
27) Naturalny przeciwutleniacz to:
28) Dopasuj