MSR, test online. Kultura.

MSR 11 Test dla studentów z wiedzy o kulturze.

Kultura. Test składa się z 57 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście