Romanizm

Pytanie 1
W romantyzmie najwyższą rangę osiągnęła architektura ...
Pytanie 2
W stylu romańskim wznoszono głównie:
a)zamki
b)kościoły
c)mury
Pytanie 3
Płaskorzeźba to inaczej...
Pytanie 4
Malarstwo ścienne to inaczej...
Pytanie 5
Tematyką rzeźby okresu romanizmu były:
a) najazdy wrogów
b) Pismo Św. i Stary Testament
c) kościoły zachodnie
Dalej