ADSK egzamin, test z informatyki

ADSK Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "ADSK egzamin"

1) W pliku o rozszerzeniu nie spodziewam się znaleźć opcji dotyczących konfiguracji usług
2) W którym katalogu spodziewam się plików zawierających konfigurację usług
3) Które polecenie załaduję nową konfigurację usługi
4) Które polecenie nie przeładuje konfiguracji usługi nginx
5) Metodą przekazywania konfiguracji usług jest
6) Jak sprawdzić czy serwis został uruchomiony i słucha na wybranym porcie np:mysql 127.0.0.1:3306
7) Które polecenie zapewni istnienia zmiennej srodowiskowej USER_AUTHORIZED_KEYS w obecnej sesji
8) Które polecenie wykona operację na zdalnej powłoce
9) Która sekwencja ustawi zmienną środowiskową DB_ADDRESS dostepną podczas wykonania skryptu MULTI
10) W skład zestawu narzędzi open ssh wchodzą:
11) Który zestaw programów koncentruje się na zadaniach automatyzacji konfiguracji systemów:
12) Do popularnych protokołów umożliwiających zdalny dostęp do zdalnego systemu możemy zaliczyć
13) Metody autoryzacji dla protokołu SSH w openssh-server to
14) Klucz prywatny typu RSA
15) Klucz publiczny wygenerowany dla klucza prywatnego typu RSA
16) Do podstawowych zadań systemu operacyjnego możemy zaliczyć
17) Proces w systemie operacyjnym:
18) Wykonujesz restart serwisu, serwis nie odpowiada na żądania. W którym pliku szukać przyczyn?
19) Algorytm:
20) Proces w systemie operacyjnym:
21) Wątek IO bound
22) Wątek:
23) Wątek CPU bound:
24) Zarządzanie pakietami w systemach operacyjnych, programy w tej kategorii:
25) modyfikacji własności pliku dokonam poleceniem:
26) Która maska uprawnień pozwala na wyłączny dostęp do pliku dla właściciela:
27) Flaga UID dla pliku reprezentuje:
28) Protokoły należące do warstwy 7 modelu OSI/ISO
29) Do której warsty modelu OSI ISO mogę zaliczyć metody szyfrowania danych tj. SSL, TLS
30) Aby zabezpieczyć serwer przed nieautoryzowanym dostępem z sieci publicznej mogę:

Powiązane z testem:

Test: ADSK

Informatyka

Test: ZW Egzamin

Informatyka

Test: PTO egzamin

Informatyka