bejdżpi, test online. Inne.

Test wiedzy online . Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "bejdżpi"

1) Wymień 2 zalecenia główne i wybrane dwa zalecenia pomocnicze.
2) Wymień i opisz dwa nurty ergonomii
3) Wymień wybrane 3 korzyści wysokiej jakości ergonomicznej
4) Wymień rodzaje strat spowodowanych niską jakością ergonomiczną
5) Wymień po 3 wybrane pozytywne i negatywne ergonomiczne sposoby usprawniania procesu pracy
6) Wymień wybrane 3 techniki organizatorskie wzbogacenia pracy i opisz jedną z nich
7) Zadania ergonomii warunków pracy i wyrobów
8) Wymień wybrane 4 elementy środowiska pracy oddziałujące na wnętrze człowieka
9) Przewaga maszyny nad człowiekiem i odwrotnie (lista Fittsa) - po 3 wybrane przykłady
10) Różnica między między ergonomią a bhp
11) Podaj definicję i po 2 przykład receptora i efektora
12) Definicja monotonii i monotypii
13) Definicja i cele audytu bezpieczeństwa
14) Podaj nazwy kwestionariuszy
15) Wzorcowy skład osobowy zespołu
16) Elementy składowe raportu