Badanie wizerunku marki, test online. Inne.

Test dla studentów . Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Badanie wizerunku marki"

1) Ocena klienta banku (?)
2) Czynniki zewnętrzne określające zakres terytorialny działania nowego banku i jego lokalizację to:
3) Pośrednie kanału dystrybucji produktu bankowego to
4) W uproszczonej analizie SWOT Banku Pocztowego (w Polsce) do obszaru słabych stron można zaliczyć
5) Piramida Du Ponta to
6) Na potencjał ludnościowy regionu składa się:
7) Bezpośrednie kanały dystrybucji produktu bankowego to:
8) Dystrybucja produktu bankowego to:
9) Skrót SWOT oznacza:
10) Czynniki wewnętrzne inicjatyw procesowych podejmowanych przez instytucje kredytowe w ostatnich latach to (?)
11) Uzasadnienie istnienia banku, jego … i cel działalności, podstawa rozwoju
12) W analizie finansowej banku w zakresie wyboru zestawu wskaźników i mierników (?)
13) Nie jest prawdą, że wskaźnik ROE:
14) Analiza pozioma sprawozdań finansowych
15) Przykładem systemowego podejścia do zarządzania jakością jest (?)
16) Który z poniższych elementów jest kluczowy w modelu biznesowym?
17) Na przestrzeni ostatnich lat relacje komunikacyjne między bankiem a jego klientami uległy:
18) Które z poniższych należą do strategii funkcjonalnych:
19) Stwierdzenie iż wysoki poziom satysfakcji nie jest predykatem lojalności klientów oznacza:
20) Projektowanie doświadczenia użytkownika (User Experience design) w ramach tworzenia elektronicznego dostępu (?)
21) Model omnichannel odwołuje się do (?)
22) Fazy zarządzania klientem banku to:
23) Budowanie i podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami to element
24) Ryzyko nieopłacalnych transakcji występuje
25) Ocena klienta banku
26) Modelowanie procesów to
27) Strategia banku (?)
28) Na atrakcyjność rynku składają się takie czynniki jak (?)
29) Projektowanie wyglądu placówki
30) Które z poniższych wskaźników podlegają zasadzie, że im wyższe tym sytuacja banku jest lepsza
31) Ocena klienta banku:
32) Do metod analizy otoczenia dalszego zalicza się
33) Głównymi zadaniami na etapie implementacji strategii są
34) Czynniki wpływające na osłabienie lub wzmocnienie lojalności klientów
35) Do metod analizy otoczenia bliższego zalicza się:
36) Podział konsumentów w oparciu o syntetyczny wskaźnik satysfakcji i lojalności:

Powiązane z testem: