powtorka zw test

powtorka zw/ TEST

10 pytań Inne d1l4x