CKZ TRANSPORT DROGOWY - G.&H. - NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI & BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

Kierujący autobusem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza przez całą dobę w okresie:
od 1 listopada do ostatniego dnia lutego,
od 1 października do ostatniego dnia lutego.
przez cały rok
od 1 listopada do 1 marca.
Czy wbrew istniejącemu oznakowaniu można zatrzymać się celem rozładowania towaru?
tak, jeśli rozładunek trwa do 10 minut
nie
tak, jeśli rozładunek dotyczy ciężkich towarów
tak, jeśli wynika z konieczności dowiezienia towaru do sklepu czy restauracji
Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe holowanie?:
holujący,
holowany,
obaj jednocześnie,
żaden z nich,
Czy na zamontowanie radia CB trzeba mieć pozwolenie?
tak, wydane przez właściwego ministra ds. łączności.
nie.
tak, wydane przez Wojewódzkiego Komendanta Policji.
tak, wydane przez właściwego ministra ds. transportu.
Czy autobus powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną?
tak, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h.
nie, obowiązek ten dotyczy tylko samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągników samochodowych, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t.
tak, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 90km/h.
tak, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 70km/h.
Dalej