Test kwalifikacji zawodowej

CKZ TRANSPORT DROGOWY - F. - DOSTĘP DO RYNKU

Pytanie 1
Opłata za pojazd dopisywany do licencji w transporcie międzynarodowym wynosi:
Pytanie 2
Opłata za pojazd dopisywany do licencji w transporcie krajowym wynosi:
Pytanie 3
Opłata za zmianę w licencji dotyczącą danych zawartych w licencji wynosi:
Pytanie 4
Opłata za wypis z licencji wynosi:
Pytanie 5
Opłata za utratę licencji spowodowaną z winy posiadacza licencji wynosi:
Dalej