CKZ TRANSPORT DROGOWY - B. - PRAWO HANDLOWE

83 pytań Strona 1 Ra
Zasada równości przedsiębiorców wobec prawa:
dotyczy wszystkich przedsiębiorstw transportowych,
dotyczy jedynie spółek kapitałowych,
dotyczy tylko przedsiębiorstw państwowych,
nie dotyczy spółek osobowych i przedsiębiorstw jednoosobowych zarejestrowanych w urzędach rejestrujących.
Działalność gospodarczą regulują dwie podstawowe zasady, a mianowicie:
zasada równości dostępu do kredytu bankowego i zasada swobody działalności gospodarczej
zasada równości dostępu do kredytu bankowego i zasada prowadzenia rachunkowości
zasada równości wobec prawa i zasada swobody działalności gospodarczej
zasada równości wobec prawa i zasada prowadzenia rachunkowości
Zmiana umowy spółki:
nie powoduje żadnych konsekwencji w spółkach osobowych
powoduje rozwiązanie spółki akcyjnej
odbywa się tylko w obecności syndyka w spółkach osobowych
wymaga zgody wszystkich wspólników w spółce jawnej
Które z niżej wymienionych stwierdzeń nie jest zgodne z kodeksem handlowym?
spółki osobowe nie podlegają podziałowi
spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi
spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru
spółki w likwidacji mogą łączyć się z innymi spółkami
Która z poniższych informacji jest błędna?
spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej,
wspólnicy w spółkach akcyjnych odpowiadają za zobowiązania swoim własnym majątkiem,
w spółce jawnej wszyscy wspólnicy mają równe prawa i obowiązki
zmiana umowy w spółce jawnej wymaga zgody wszystkich wspólników
Dalej
Pozostało 16 stron