Test kwalifikacji zawodowej

CKZ TRANSPORT DROGOWY - B. - PRAWO HANDLOWE

Pytanie 1
Zasada równości przedsiębiorców wobec prawa:
Pytanie 2
Działalność gospodarczą regulują dwie podstawowe zasady, a mianowicie:
Pytanie 3
Zmiana umowy spółki:
Pytanie 4
Które z niżej wymienionych stwierdzeń nie jest zgodne z kodeksem handlowym?
Pytanie 5
Która z poniższych informacji jest błędna?
Dalej