APSI

Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe
Pytanie 2
Zaznacz zdania zgodne z Agile Manifesto
Pytanie 3
Połącz E - sformułowania stosowane w opisie rozszerzonym przypadków użycia typu istotnego R - sformułowania stosowane w opisie rozszerzonym przypadków użycia typu rzeczywistego X - sformułowania niepoprawne dla przypadków użycia
Pytanie 4
Wśród poniższych wymagań niefnkcjonalnych zaznacz odpowiednio (2 litery) N - wymagania ilosciowe Q - wymagania jakościowe C - wymagania z reguły formułowane przez klienta D - wymagania z reguły formułowane przez wykonawcę
Pytanie 5
Określ rodzaje agregacji
Dalej