Zemsta - sprawdzian wiadomości, Test z Lektury

Sprawdzian wiadomości z lektury pt. "Zemsta" autorstwa Aleksandra hr. Fredry. Test gimnazjalny z lektury szkolnej. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Zemsta - sprawdzian wiadomości"

1) Kto napisał "Zemstę"?
2) Jak nazywają się dwaj główni bohaterowie "Zemsty"?
3) Czego dotyczył główny spór między Rejentem a Cześnikiem?
4) "Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby" - kto wypowiedział te słowa i do kogo były one skierowane? (odpowiedz pełnym zdaniem)
5) Kogo chciał poślubić Cześnik?
6) W którym wieku napisana została "Zemsta"?
7) Odpowiedz na poniższe pytania. Zaznacz (napisz) P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a F jeśli jest fałszywe.
8) Jakie utwory z wyjątkiem "Zemsty" napisał Aleksander Fredro? (2 odpowiedzi są poprawne)
9) Czy Cześnik i Rejent ostatecznie się pogodzili?