Anatomia EGZAMIN 2017, test z medycyny

Test dla studentów z medycyny. Test składa się z 49 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia EGZAMIN 2017"

1) Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
2) Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
3) Cupula pleurae:
4) Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
5) N. facialis
6) Bronuchus principialis dexter
7) W sznurze bocznym przebiegają (Bochenek tom IV nowy str. 105-106):
8) Uszkodzenie móżdżku może spowodować (Wikipedia):
9) Arteria carotis communis (Skawina „Głowa i szyja” str. 43):
10) Ograniczenia trigonum cisticum (Wikipedia + Sobotta str. 117-118):
11) Miejsca osłuchiwania zastawek (Skawina „Klatka piersiowa” str. 77):
12) U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu (Bochenek tom V str. 177):
13) Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki (Skawina „Czaszka” str. 18, 19, 24, 75 +Wikipedia):
14) Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 76):
15) Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 133):
16) Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
17) Gałęzie a. facialis:
18) Złamanie collum chirurgicum może uszkodzić (Sobotta tom I str. 139):
19) Zatoka jamista zawiera (Skawina „Czaszka” str. 60):
20) Ductus deferens (Bochenek tom IV stary str. 259):
21) Arcus palmaris profundus:
22) W ligamentum hepatoduodenale przechodzą
23) Uszkodzenie rogów przednich rdzenia kręgowego (Fix str. 135-136, 142):
24) Przez foramen ischiadicum minus przechodzi (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 110):
25) U pacjentki, będącej w ciąży, nastąpiło upośledzenie czucia w obrębie dolnej 1/3 powierzchni przyśrodkowej uda; należy podejrzewać uszkodzenie (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 173):
26) Hernia inguinalis medialis
27) Ograniczenia fossa infratemporalis (Skawina „Czaszka” str. 95-96 + Wikipedia):
28) Do objawów uszkodzenia nervus glossopharyngeus zaliczamy (Fix str. 222 + Wikipedia):
29) N. ulnaris (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 45-46):
30) Ganglion pterygopalatinum oddaje zazwojowe włókna przywspółczulne do (Skawina „Głowa i szyja” str. 176-178):
31) Arteria gastrica sinistra
32) M. Coracobrachialis (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 36)
33) Fossa poplitea zawiera (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 139):
34) Uszkodzenie drogi nerwowej (Bochenek tom IV nowy str. 89-90, 93, 100-102, 177, 388-389, Fix str. 277 + Wikipedia - asterognozja)
35) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących porażeń nerwów plexus brachialis (Skawina „Kończynagórna i dolna str. 43-51):
36) Fossa infratemporalis łączy się z (Skawina „Czaszka” str. 95-96 + Wikipedia):
37) Aorta ascendens (Wikipedia):
38) Bezpośrednio od arteria axillaris odchodzą (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 27):
39) Do meatus nasi medius uchodzi
40) Zespół cieśni nadgarstka, objawy
41) Cavum tympani, ściany (Skawina “Czaszka” str. 45-46):
42) Camera posterior bulbi ograniczona jest przez:
43) Antagonista m. deltoideus
44) Nucleus solitarius (Bochenek tom IV nowy str. 169-170):
45) Foramen axillare mediale
46) Do mechanizmów regulujących powrót żylny zaliczamy:
47) W skład układu limbicznego wchodzą
48) Pytanie o nervus vagus (inne niż w bazach!)
49) U pacjenta stwierdzono uszkodzenie obwodowe nerwu twarzowego po stronie lewej (Fix str. 220):

Powiązane z testem:

Test: Egzamin Anatomia 2017

Uczelnie wyższe, Medycyna

Test: Anatomia egzamin 2017

Uczelnie wyższe, Medycyna

Test: Egzamin: 1 termin 2017

Uczelnie wyższe, Medycyna