Test dla uczelni wyższych

Audyt i rewizja finansowa WSZIB

WSZiB
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3198 razy