Bazy Danych - BD2 egzamin, test z informatyki

Egzamin z przedmiotu Bazy danych Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 72 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bazy Danych - BD2 egzamin"

1) systemy zarządzania treścią najczęściej służą do
2) tzw. cienki klient pozwala
3) architektura rozproszona - komponentowa jest
4) wartość null oznacza
5) klucz w tabeli relacyjnej to
6) klucz właściwy to
7) klucz główny
8) master - detail to
9) systemy zarządzania bazami danych typu open-source są w stosunku do systemów komercyjnych
10) wybierając system zarządzania bazą danych należy się kierować przede wszystkim
11) rozpraszanie bazy danych:
12) denormalizacja w systemach olap
13) w analizie olap
14) systemy olap są przeznaczone przede wszystkim
15) architektura wielowarstwowa
16) system zarządzania bazą danych
17) DBMS zapewnia
18) wiersze w tabeli relacyjnej
19) kolumny opcjonalne
20) który z poniższych zestawów danych nadaje się na klucz główny
21) warunek więzów kontrolnych może dotyczyć danych z
22) moduły aplikacji
23) prawa dostępu powinny byc ustalone
24) rozproszone bazy danych należy stosować gdy
25) struktura wielogwiaździsta to
26) przetwarzanie analityczne należy prowadzić
27) denormalizacja w hurtowni danych może być stosowane bez obaw gdyż
28) baza danych to
29) baza danych stanowi dobry fundament do budowy systemów informatycznych gdyż
30) klucze obce w systemach oltp należy indeksować
31) ograniczenia integralności
32) statyczne ograniczenia integralności
33) komentarze do tabel i kolumn
34) systemy zarządzania bazami danych typu open source są w stosunku do systemów komercyjnych
35) transakcji rozproszonej uczestniczą dane z wielu
36) w jedynym zapytaniu można użyć
37) indeksy złączeniowe pozwalają
38) optymalizacja zapytać gwiaździstych pozwala na
39) główne problemy w systemach OLTP to
40) do postaci BOYCe-CODa można doprowadzić bez utraty zależności między danymi
41) jeśli użyta metodyka zaleca użycie sztucznych kluczy głównych to powinny być użyte
42) gdy naturalny klucz główny zastąpiono sztucznym
43) sekwencja nie nadaje się do zapewnienia ciągłej numeracji gdyż
44) w celu zapewnienia ciągłej numeracji należy użyć
45) zapytania ad-hoc
46) izolacja transakcji polega na
47) scentralizowana baza danych uniemożliwia
48) partycje tabeli powinny być
49) typowym schematem partycjonowania danych w hurtowni jest
50) miara w analizie wielowymiarowej
51) normalizacja danych relacyjnych jest niezbędna gdy
52) przekształcanie modelu ER na projekt tabel jest
53) przekształcanie UML na projekt tabel jest
54) przenośność użytego DBMS jest pożądana ze względu na
55) model pojęciowy powinien być
56) użycie blokad przez formularz
57) założenie blokady wyłącznej przed modyfikacją danych zapewnia
58) replikacja to
59) hurtownie dnaych zasilane są danymi
60) kasownie danych w hurtowni odbywa się
61) zwijanie agregatów to
62) partycjonowanie danych
63) budując rozproszoną bazę danych należy używać
64) przed każdą operacją zapisu należy nałożyć blokadę
65) blokowanie jako metoda izolacji transakcji
66) nietransfelowalność związków
67) denormalizacja w systemach OLTP jest akceptowalna gdyż podnosi wydajność
68) dane (pod) systemu należy umieścić
69) wymiar czasu w hurtowni danych
70) do prostych analiz wielowymiarowych może służyć
71) operacje w analizie wielowymiarowej
72) częściowe wycofanie transakcji możę służyć do