Test z informatyki

Bazy Danych - BD2 egzamin

Egzamin z przedmiotu Bazy danych
Ilość pytań: 72 Rozwiązywany: 3532 razy