Taenia Aurea 2015 T2, test online. Język łaciński.

Test dla studentów z łaciny.

Język łaciński, Studia. Test składa się z 52 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Taenia Aurea 2015 T2".

Język łaciński, Studia
111
#łacina #prawnicza
Wszystkie odpowiedzi z małej litery, bez kropek, ale z uwzględnieniem przecinków.
Język łaciński, Studia
58
Test zawiera znajomość koniugacji czasowników w języku łacińskim
Język łaciński, Ogólny
36
Język łaciński, Studia
7
Przymiotniki łacińskie ze studiów medycznych.
Język łaciński, Studia
155
#łacina #język #łaciński #słówka #przymiotniki

Pytania zawarte w teście