czy znasz te systemy test

czy znasz te systemy, test z informatyki

10 pytań Informatyka jantro