Kategoria B - Obsługa pojazdu

Prawo jazdy: pytania związane z obsługą pojazdu. Aktualny test na prawo jazdy kategorii B, obsługa pojazdu.

20 pytań Strona 1 Memorizer.pl
W okresie docierania samochodu osobowego nie należy:
jeździć z prędkością zbliżoną do maksymalnej
włączać czwartego biegu
osiągać wysokich obrotów silnika
W samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym, wyposażonym w katalizator, jako paliwo można stosować:
dowolny rodzaj benzyny
wyłącznie benzynę bezołowiową
olej napędowy
Dokonywanie regularnych przeglądów technicznych pojazdu:
jest konieczne, gdyż pozwala utrzymać pojazd we właściwej sprawności
nie jest konieczne
jest korzystne tylko w okresie objętym gwarancją
Terminowe dokonywanie przeglądów technicznych pojazdu pozwala na utrzymanie:
właściwego zużycia paliwa
sprawności układu hamulcowego
minimalnego zanieczyszczenia środowiska
Samochód osobowy nie może być wyposażony w opony ( z wyjątkiem krótkotrwałego użycia na określonych przepisami warunkach )
których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika
o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika
różnej konstrukcji na kołach jednej osi
Dalej
Pozostały 3 strony