Słownictwo - Kawiarnia test

Słownictwo - Kawiarnia, test z języka hiszpańskiego

Słownictwo z zakresu "kawiarnia" (bez akcentów!)

14 pytań Język hiszpański turkish_girl