ASK, test z informatyki

Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 50 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "ASK"

1) ASCII - ?
2) Unicode - ?
3) UTF - ?
4) Greyscale, High Color, True Color: ilość kolorów + bity:
5) BMP, TIFF, GIF, PNG, JPEG, DjVu
6) Formaty zapisu grafiki wektorowej:
7) Pamięć operacyjna służy do?
8) Ram i rom?
9) Polacz:
10) Little endian to?
11) Big endian to?
12) granica paragrafu to?
13) paragraf?
14) Jaki jest wzor na adres fizyczny komorki?
15) Rejestr to?
16) Polacz rejestry ogolnego przeznaczenia:
17) Polacz rejestru wskaznikowe i indeksowe
18) Polacz rejestry segmentowe:
19) Jaki jest wskaznik rejesttrow i co zawiera?
20) Polacz flagi:
21) Gdzie sie znajduje wynik operacji MUL?
22) Co to jest LIFO
23) Maksymalna wielosc stosu?
24) Co to jest intercept, czyli przerwanie?
25) Roznica miedzy przerwaniem sprzetowym a programowym?
26) Skroty C,H,S?
27) Jak obliczamy pojemnosc dysku?
28) Wielkosci dyskow?
29) MTBF?
30) Bufor CACHE?
31) Rodzaje i szybkosci zlacz szeregowych SATA?
32) Odmiany sata?
33) Metody kodowania na nosnikach magnetycznych?
34) MBR?
35) polozenie MBR?
36) Zawartosc Boot recordu?
37) Klaster?
38) Tablica FAT?
39) EOF?
40) BAD?
41) Bad clusters
42) Cross-linked Files?
43) Lost Clusters
44) Pojemnosc CD-R?
45) dyski bluray maja jakie pojemnosci
46) ROM
47) PROM
48) EPROM
49) EEPROM
50) FLASH?