Relacyjne Bazy Danych test

Relacyjne Bazy Danych, test z informatyki

Test wiedzy informatycznej z zakresu znajomości Baz Danych.

128 pytań Informatyka SiRazoR