Bazy Danych, test z informatyki

Test wiedzy informatycznej z zakresu znajomości Baz Danych. Test wiedzy online z informatyki.

Informatyka. Test składa się z 128 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: Bazy Danych