Ten Obcy - test z lektury szkolnej, Test z Lektury

Zapraszam do wykonania krótkiego testu z lektury do 6 klasy - "Ten Obcy" Test dla szkoły podstawowej z lektury szkolnej. Test składa się z 7 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ten Obcy - test z lektury szkolnej"

1) Podaj autorkę książki pt. "Ten Obcy" (pełne imię i nazwisko)
2) Połącz w pary bohaterów książki, którzy byli ze sobą związani w jakiś sposób, np. rodzina, przyjaciele
3) Podaj pełne imiona i nazwiska pięciu bohaterów pierwszoplanowych w kolejności alfabetycznej.
4) Zaznacz zdania prawdziwe.
5) Podaj zawód w którym specjalizował się tata Uli(w mianowniku).
6) Jak miał na imię pies, który przyplątał się (głównie) do Uli (w mianowniku)?
7)