Hydro 1, test online. Geografia.

Test dla liceum z geografii.

Geografia, Liceum, Technikum. Test składa się z 37 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Hydro 1".

Hydrologia ogólna oraz inżynierska, sprawdza wiedzę z zakresu min.: Obiegi wody, przepływy, stany wód...
Geografia, Studia
8
#Hydrologia #obieg #wody #stan #wody #rzeka
Modelowanie hydrogeologiczne
Geografia, Studia
11
Geografia, Ogólny
17
Geografia, Ogólny
22
Test posiada zagadnienia związane z hydrologią leśną oraz bilansem wodnym atmosfera-drzewostan-gleba
Geografia, Studia
26

Pytania zawarte w teście