BK 16.1, test online. Zawodowe.

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe, Ogólny. Test składa się z 44 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "BK 16.1".

Zawodowe, Studia
499
#georadar #gpr #geofizyka
Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa
Test wiedzy zawodowej z kosmetologii. Pytania dotyczą budowy i funkcjonowania skóry, witamin, kolagenu oraz zabiegów kosmetycznych.
Zawodowe, Ogólny
50
#skora #kosmetologia #kolagen
testy na doradcę
Zawodowe, Studia
50
142 pytania wymagane na teście wiedzy podczas rekrutacji do KM PSP w województwie dolnośląskim
Zawodowe, Ogólny
142
#straz #psp #test #wiedzy #142 #rekrutacja

Pytania zawarte w teście