BK 15.1, test kwalifikacji zawodowej.

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 50 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "BK 15.1".

ratunek_kwiatki
Zawodowe, Ogólny
28
Test zawiera pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze.
Zawodowe, Studia
58
#bhp #studia #gornictwo
Zawodowe, Studia
8
#podstawy #telekomunikacji
Test pisemny kwalifikacji zawodowych Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.
Zawodowe, Ogólny
40
#higienistka #higienistkastomatologiczna
Egzamin z KPP aktualizacja 28.01.2011 (aktualnie stosowany test przez komisje egzaminacyjne)
Zawodowe, Ogólny
198
#kpp

Pytania zawarte w teście