BK 15.1, test kwalifikacji zawodowej.

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 50 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście