asychroniczne, test online. Inne.

Test wiedzy online . Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "asychroniczne"

1) podstawowe typy maszyn asynchronicznych to ?
2) wirujące pole magnetyczne w maszynie asynchroniczjej powstaje w wyniku
3) w maszynie asynchroniczej przeplyw wypadkowy 3-fazowego uzwojenia stojana jest
4) predokowasc wirowania pola magnetycznego od przepłuwu wirnika w masznie asychnroniczej zalezy od
5) sem wzbudzana w zwoju srednicowym zalezy od
6) iloczynk k k nazywanmy
7) sila wywołujaca moment elektromanetycznt w maszenie asynchronicznej dziala na
8) poslizgiem w maszynie asynchroniczej nazywamy
9) poslizg wzgledny w proadnicy asyncjroniczej obciazej znamionowo wynosi
10) maszyna asynchroniczna o p=3 właczona do sieci pracuje jako hamulec przy predkosci skokowej i kierunku zgodnym z polem
11) prad rozruchowy silnika asynchroniczego wynosi
12) straty w uzwojenia wirnika silnika asynchroniczego zaleza od
13) poslizg krytyczny w silniku asyn. zalezy od
14) przeciazalnosc momentem silnika asynchroniczengo Lambda= Mmax /Ma wynosi
15) jezeli na wykresie kolowym a skala pradow i p skala mocy m skala monetow to
16) zachowanie stale stosunku U/f przy zasilaniu silnika asyncroniczego daje
17) rezystancja dodatkowa w obwodzie wirnika silnika pierscieniowego moze sluzyc do
18) zmiana napiecia zasilajacego silnik asynchroniczny powoduje zmiane predkosci obrotowej
19) silnik asynchorniczny dwuklatrkowy charakteryzuje sie
20) rozruch bezposredni silnika asynchroniczego powoduje narazenie dla