BUUE 1, test online. Inne.

test - laboratorium, wykład Test dla studentów .

Inne, Studia. Test składa się z 57 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Uruchom fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "BUUE 1".

zjawiska fizyczne
Inne, Szkoła podstawowa
21
test wielokrotnego wyboru
Inne, Studia
45
Przetłumacz zdania na język angielski
Inne, Liceum, Technikum
6
Test sprawdzający wiedzę o poisenkach.
Inne, Ogólny
9
Inne, Studia
19

Pytania zawarte w teście