Sentencje łacińskie CMUJ cz.1., test online. Język łaciński.

Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :) Test dla studentów z łaciny.

Język łaciński, Studia. Test składa się z 63 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Sentencje łacińskie CMUJ cz.1.".

Prawnicze paremie łacińskie
Język łaciński, Studia
2
#łacina
Język łaciński, Liceum, Technikum
20
Język łaciński, Ogólny
20
Wszystkie odpowiedzi z małej litery, bez kropek, ale z uwzględnieniem przecinków.
Język łaciński, Studia
58
Odpowiedzi bez przecinków
Język łaciński, Ogólny
20

Pytania zawarte w teście