Test dla uczelni wyższych

Test RF

Test z Rachunkowości Finansowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1360 razy